Strona główna
  Aktualności

O FIRMIE

ZARZĄD    RADA NADZORCZA     Z KALENDARIUM     "SPOŁEM", CZYLI RAZEM

RADA NADZORCZA

PREZYDIUM
 

 • Zbigniew Osajda - Przewodniczący Rady Nadzorczej
   
 • Jan Robak - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

 • Barbara Rudzka - Sekretarz Rady Nadzorczej


   
 • KOMISJA REWIZYJNA
   
 • Krystyna Pietrzak - Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej
   
 • Renata Kozłowicz - Sekretarz Komisji Rewizyjnej
   
 • Jerzy Markowski - Członek Komisji Rewizyjnej
   

 • CZŁONKOWIE RADY NADZORCZEJ
   
 • Zbigniew Osajda - Przewdoniczący
 • Jan Robak - Wiceprzewodniczący
 • Barbara Rudzka - Sekretarz
 • Krystyna Pietrzak - Członek
 • Renata Kozłowicz - Członek
 • Teresa Nowakowska - Członek
 • Jerzy Markowski - Członek
 • Stanisław Wisialski - Członek
 • Urszula Janiak - Członek
 •  
   
  Copyright by www.leonstudio.pl