Strona główna
  Aktualności

O FIRMIE

ZARZĄD    RADA NADZORCZA     Z KALENDARIUM     "SPOŁEM", CZYLI RAZEM

"SPOŁEM", CZYLI RAZEM

Spółdzielnia dba o integrację załogi. Od lat pięćdziesiątych prowadziła działalność kulturalno-oświatową oraz pracę społeczną z dziećmi i młodzieżą. Zorganizowała własną bibliotekę, świetlicę z kawiarnią, zespoły wokalno-taneczne. Umacnianiu więzi pozazawodowych służą spotkania okolicznościowe, imprezy, wycieczki.

 

 
 
Copyright by www.leonstudio.pl