Strona główna
  Aktualności

O FIRMIE

ZARZĄD    RADA NADZORCZA     Z KALENDARIUM     "SPOŁEM", CZYLI RAZEM

Z KALENDARIUM

1921
W Sądzie Okręgowym w Kaliszu zarejestrowano Spółdzielcze Stowarzyszenie Spożywcze „Hurtownia Polska” w Koninie.

marzec 1945
Zebranie założycielskie Spółdzielni. Przyjęto nazwę Spółdzielnia Powszechna „Zgoda” z odpowiedzialnością udziałami w Koninie.
Wybrano Radę Nadzorczą i Zarząd.
Otwarto pierwsze sklepy (ul. Dworcowa, Plac Wolności, Kolska, Kościuszki, Poznańska, Armii Czerwonej – teraz 3 Maja).
Uruchomiono transport konny, aby dostarczać towar do sklepów.

1950
Decyzją Centralnego Związku Spółdzielczego, na wniosek Związku Spółdzielni Spożywców, połączono Spółdzielcze Stowarzyszenie Spożywców „Hurtownia Polska” w Koninie z Powszechną Spółdzielnią Spożywców „Zgoda” w Koninie jako przejmującą.

1953
„Społem” Powszechna Spółdzielnia Spożywców zajęła siedzibę przy ul. Wojska Polskiego 16.

czerwiec 1975
W związku z nowym podziałem administracyjnym kraju utworzono „Społem” Wojewódzką Spółdzielnię Spożywców, a spółdzielnie w Koninie, Kole, Słupcy i Turku przekształcono w oddziały WSS.

czerwiec 1983
Podzielono WSS na odrębne spółdzielnie w Koninie, Kole, Słupcy i Turku.

grudzień 1990
Wprowadzenie gospodarki rynkowej spowodowało zmiany w sposobie funkcjonowania konińskiej Spółdzielni.
Wybrano nowy Zarząd. Prezesem został Kazimierz Witowski.

2001
Rozpoczęły się obchody 80-lecia „Społem” PSS w Koninie.
 

 
 
Copyright by www.leonstudio.pl